Новини

Акредитація у коледжі2019.05.27 17:44

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», у Луцькому кооперативному коледжі Львівського торговельно-економічного університету  утворені експертні комісії з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм:
Фінанси, банківська справа та страхування зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у складі:
- Шаповал Людмила Петрівна, доцент кафедри обліку та фінансів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, кандидат економічних наук, голова комісії;
- Шувар Марія Михайлівна, голова циклової комісії економічних дисциплін Бурштинського енергетичного коледжу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, викладач вищої категорії.
Облік і оподаткування зі спеціальності 071 Облік і оподаткування за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у складі:
- Хорунжак Надія Михайлівна, доцент кафедри обліку і контролю в сфері публічного управління Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, голова комісії;
- Сахарова Ольга Миколаївна, завідувач відділення обліково-економічних та фінансових дисциплін Маріупольського коледжу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, викладач вищої категорії.
Харчові технології зі спеціальності 181 Харчові технології за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у складі:
- Хомич Галина Панасівна, завідувач кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», доктор технічних наук, професор, голова комісії;
- Скриник Людмила Семенівна, голова циклової комісії «Технології та хімії» Кропивницького коледжу харчування та торгівлі, викладач вищої категорії, викладач-методист.
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у складі:
- Нянько Віталій Миколайович, доцент кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету, кандидат економічних наук, голова комісії;
- Гайбура Тетяна Андріївна, завідувач відділення «Економіка та комп’ютерні технології» Відокремленого структурного підрозділу «Новокаховський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету», викладач вищої категорії, викладач-методист.
Комісія проводить сучасну комплексну діагностику системи якості освіти у навчальному закладі, вивчає відповідність матеріальної бази сучасним вимогам, фаховий рівень викладацького складу та рівень знань студентів.
У перший день роботи експертні комісії відвідали базу практики ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» - волинського виробника хлібобулочних та кондитерських виробів, який спеціалізується на виробництві високоякісних продуктів харчування.

Переглянути фотогалерею

Оголошення
ВСТУП 2019
Рішення Акредитаційної комісії від 06 червня 2019
Реєстр суб'єктів освітньої діяльності
До уваги учнів та студентів коледжу!
Інформація про реквізити рахунку для оплати за навчання

Луцький кооперативний коледж
Львівського торговельно-економічного університету
р/р 26000055515049
КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 303440
код 13344652

Вказати: Номер договору, прізвище та ім`я студента, навчальну групу (або спеціальність)