Новини

Зустріч студентів бухгалтерів із професором Львівського торговельно-економічного університету2016.11.22 16:43

22 листопада 2016 відбулася зустріч студентів бухгалтерів Луцького кооперативного коледжу із кандидатом економічних наук, професором кафедри аудиту Львівського торговельно-економічного університету Гринів  Б. В., під час якої розглядалось питання стану і перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні.  

Богдан Володимирович зазначив, що сьогодні зростає інтерес до бухгалтерського обліку  з боку облікових працівників, підприємців та інших учасників ринку. В умовах переосмислення ролі бухгалтера в управлінській діяльності створюють необхідні передумови для розробки і реалізації принципового нового підходу до досліджень концептуальних засад внутрішнього контролю на мікрорівні.  Прагнення України стати членом ЄС вимагає відповідних змін у законодавстві, нормативно-правовому забезпеченні бухгалтерського обліку та фінансової звітності.  Разом з цим повинен розвиватися і бухгалтерський облік, адаптуючись до реалій господарювання.

              

Оголошення
До уваги учнів, студентів та їх батьків
У зв’язку з автоматизацією обліку у коледжі проводиться реєстрація договорів про надання освітніх послуг на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, кваліфікований робітник із присвоєнням уніфікованих шифрів

Переглянути унікальні номери до договорів про надання освітніх послуг
До уваги учнів та студентів коледжу!
Інформація про реквізити рахунку для оплати за навчання

Луцький кооперативний коледж
Львівського торговельно-економічного університету
р/р 26000055515049
КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 303440
код 13344652

Вказати: Номер договору, прізвище та ім`я студента, навчальну групу (або спеціальність)