Денне відділення

Зразок звіту про технологічну практику зі спеціальності 5.03051001 “Товарознавство та комерційна діяльність”
Переглянути зразок звіту
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни "Комерційна діяльність" для спеціальності 5.03051001 "Товарознавство та комерційна діяльність"  Переглянути методичні рекомендації
Завдання для самостійного опрацювання курсу з дисципліни «Організація і технологія торговельних процесів» для спеціальності 5.03051001 "Товарознавство та комерційна діяльність"  Переглянути завдання
Зразок звіту по переддипломній практиці зі спеціальності 5.05170101"Виробництво харчової продукції"
 Переглянути зразок звіту
Зразок звіту про виробничу практику зі спеціальності 5.05170101"Виробництво харчової продукції"
 Переглянути зразок звіту
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту" для спеціальності 5.04010101 "Готельне обслуговування" Переглянути методичні рекомендації
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни "Організація та технологія обслуговування в готелях" для спеціальності 5.04010101 "Готельне обслуговування"  Переглянути методичні рекомендації
Зразок звіту про технологічну практику зі спеціальності 5.14010102 “Ресторанне обслуговування”  Переглянути зразок звіту
Зразок щоденника про технологічну практику зі спеціальності 5.14010102 “Ресторанне обслуговування”
Переглянути зразок щоденника
Зразок звіту про професійну практику зі спеціальності 5.14010102 “Ресторанне обслуговування”  Переглянути зразок звіту
Зразок щоденника про професійну практику зі спеціальності 5.14010102 “Ресторанне обслуговування”  Переглянути зразок щоденника
Завдання для самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни "Устаткування" для спеціальності 5.14010102 “Ресторанне обслуговування”  Переглянути завдання
Завдання для самостійного опрацювання практичних і лабораторних робіт з дисципліни "Устаткування" для спеціальності 5.14010102 “Ресторанне обслуговування”  Переглянути завдання


Оголошення
До уваги учнів, студентів та їх батьків
У зв’язку з автоматизацією обліку у коледжі проводиться реєстрація договорів про надання освітніх послуг на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, кваліфікований робітник із присвоєнням уніфікованих шифрів

Переглянути унікальні номери до договорів про надання освітніх послуг
До уваги учнів та студентів коледжу!
Інформація про реквізити рахунку для оплати за навчання

Луцький кооперативний коледж
Львівського торговельно-економічного університету
р/р 26000055515049
КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 303440
код 13344652

Вказати: Номер договору, прізвище та ім`я студента, навчальну групу (або спеціальність)