Студентська рада

Студентське самоврядування – сплав творчості, креативності та ініціативи.

Студентське самоврядування - надзвичайно важливе в наш час, адже студентство є найбільш активним соціальним прошарком молоді. Студентське самоврядування у коледжі – це перші серйозні кроки до розвитку власної особистості, організаційних навичок та втілення планів у життя.

З 2008 року у коледжі діє студентська рада, яка забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються у коледжі, та їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом.

У своїй діяльності студентська рада керується чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки, Положенням про Луцький кооперативний коледж Львівської комерційної академії та Положенням про студентське самоврядування.

Члени студентської ради входять до педагогічної ради коледжу.

Головна особливість діяльності студентського самоврядування – прозорість, виборність та наочність роботи.

Діяльність студентської ради Луцького кооперативного коледжу спрямована на покращення процесів зростання соціальної активності в студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей і навичок лідера, організатора, керівника.Орган студентського самоврядування Луцького кооперативного коледжу Львівського торговельно-економічного університету був організований 22 жовтня 2008 року.

Орган студентського самоврядування ЛКК ЛТЕУ має такі обов’язки:
  • працювати в інтересах студентів і для студентів;
  • представляти інтереси всіх студентів без винятку;
  • захищати права й інтереси студентів;
  • чітко дотримуватися законодавства України і Положення про студентське самоврядування свого ВНЗ;
  • виконувати рішення й вимоги вищих органів студентського самоврядування;
  • інформувати студентство;
  • звітувати перед студентством про свою діяльність.
ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування Луцького кооперативного коледжу Львівського торговельно-економічного університету

Студентський самоврядування всебічно сприяє сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків й одночасно захищає їхні законні права та інтереси, а також надає їм можливість гармонійно, творчо й інтелектуально розвиватися. Студентське самоврядування є хорошою базою для реалізації ініціатив та ідей студентів ЛКК ЛТЕУ.

Голова студентського самоврядування: Федчик ОлесяОголошення
Основна сесія ЗНО
21 травня - математика
23 травня - українська мова та література
4 червня - історія України

Реєстр суб'єктів освітньої діяльності
До уваги учнів та студентів коледжу!
Інформація про реквізити рахунку для оплати за навчання

Луцький кооперативний коледж
Львівського торговельно-економічного університету
р/р 26000055515049
КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 303440
код 13344652

Вказати: Номер договору, прізвище та ім`я студента, навчальну групу (або спеціальність)