Студентська рада

Студентське самоврядування – сплав творчості, креативності та ініціативи.

Студентське самоврядування - надзвичайно важливе в наш час, адже студентство є найбільш активним соціальним прошарком молоді. Студентське самоврядування у коледжі – це перші серйозні кроки до розвитку власної особистості, організаційних навичок та втілення планів у життя.

З 2008 року у коледжі діє студентська рада, яка забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються у коледжі, та їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом.

У своїй діяльності студентська рада керується чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки, Положенням про Луцький кооперативний коледж Львівської комерційної академії та Положенням про студентське самоврядування.

Члени студентської ради входять до педагогічної ради коледжу.

Головна особливість діяльності студентського самоврядування – прозорість, виборність та наочність роботи.

Діяльність студентської ради Луцького кооперативного коледжу спрямована на покращення процесів зростання соціальної активності в студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей і навичок лідера, організатора, керівника.Орган студентського самоврядування Луцького кооперативного коледжу Львівського торговельно-економічного університету був організований 22 жовтня 2008 року.

Орган студентського самоврядування ЛКК ЛТЕУ має такі обов’язки:
  • працювати в інтересах студентів і для студентів;
  • представляти інтереси всіх студентів без винятку;
  • захищати права й інтереси студентів;
  • чітко дотримуватися законодавства України і Положення про студентське самоврядування свого ВНЗ;
  • виконувати рішення й вимоги вищих органів студентського самоврядування;
  • інформувати студентство;
  • звітувати перед студентством про свою діяльність.
ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування Луцького кооперативного коледжу Львівського торговельно-економічного університету

Студентський самоврядування всебічно сприяє сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків й одночасно захищає їхні законні права та інтереси, а також надає їм можливість гармонійно, творчо й інтелектуально розвиватися. Студентське самоврядування є хорошою базою для реалізації ініціатив та ідей студентів ЛКК ЛТЕУ.

Голова студентського самоврядування: Федчик ОлесяОголошення
ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!
ДОДАТКОВИЙ НАБІР 2019 р.

Рішення Акредитаційної комісії від 06 червня 2019
Реєстр суб'єктів освітньої діяльності
До уваги учнів та студентів коледжу!
Інформація про реквізити рахунку для оплати за навчання

Луцький кооперативний коледж
Львівського торговельно-економічного університету
р/р 26000055515049
КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 303440
код 13344652

Вказати: Номер договору, прізвище та ім`я студента, навчальну групу (або спеціальність)