Програми вступних та фахових випробувань

Програми фахових вступних випробувань для здобуття ОКР "молодший спеціаліст" на основі базової загальної середньої освіти (9 клас)

Програма вступних випробувань з математики для вступників (на основі базової загальної середньої освіти)

Типові завдання з математики (на основі базової загальної середньої освіти)

Програма вступних випробувань з історії України для вступників (на основі базової загальної середньої освіти)

Завдання для вступного іспиту з Історії України (на основі базаової загальної середньої освіти)

Програми фахових вступних випробувань для здобуття ОКР "молодший спеціаліст" на основі повної загальної середньої освіти (11 клас)


Програма для вступного іспиту з української мови та літератури (на основі повної загальної середньої освіти)

Програма вступних випробувань з математики для вступників (на основі повної загальної середньої освіти)

Програма для вступного іспиту з історії України (на основі повної загальної середньої освіти)

Програма для вступного іспиту з географії (на основі повної загальної середньої освіти)

Програми фахових вступних випробувань для здобуття ОКР "молодший спеціаліст" на основі здобутого ОКР "кваліфікований робітник" за спеціальністю:

- Програма для вступного іспиту з української мови (на основі ОКР "кваліфікований робітник")

- Програма для вступного іспиту на спеціальність "Облік і оподаткування" (денна і заочна форма навчання)

- Перелік питань для співбесіди на спеціальність "Облік і оподаткування" (денна і заочна форма навчання)

- Програма для вступного іспиту на спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування" (денна і заочна форма навчання)


- Перелік питань для співбесіди на спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування" (денна і заочна форма навчання)

- з предмета "Товарознавство продовольчих товарів" для спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (денна  і заочна форми навчання)

- з предмета "Товарознавство непродовольчих товарів" для спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (денна і заочна форми навчання)

- з предмета "Організація обслуговування в барах і ресторанах" для спеціальності "Готельно-ресторанна справа" спеціалізація "Ресторанне обслуговування" (денна форма навчання)

- Програма для вступного іспиту з предметів "Технологія приготування їжі з основами товарознавства" та "Технологія приготування борошняних кондитерських виробів з основами товарознавства" для спеціальності "Харчові технології" (денна і заочна форма навчання)


Оголошення
До уваги учнів, студентів та їх батьків
У зв’язку з автоматизацією обліку у коледжі проводиться реєстрація договорів про надання освітніх послуг на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, кваліфікований робітник із присвоєнням уніфікованих шифрів

Переглянути унікальні номери до договорів про надання освітніх послуг
До уваги учнів та студентів коледжу!
Інформація про реквізити рахунку для оплати за навчання

Луцький кооперативний коледж
Львівського торговельно-економічного університету
р/р 26000055515049
КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 303440
код 13344652

Вказати: Номер договору, прізвище та ім`я студента, навчальну групу (або спеціальність)