Програми вступних та фахових випробувань

Програми фахових вступних випробувань для здобуття ОКР "молодший спеціаліст" на основі базової загальної середньої освіти (9 клас)

Програма вступних випробувань з математики для вступників (на основі базової загальної середньої освіти)

Типові завдання з математики (на основі базової загальної середньої освіти)

Програма вступних випробувань з історії України для вступників (на основі базової загальної середньої освіти)

Завдання для вступного іспиту з Історії України (на основі базаової загальної середньої освіти)

Програми фахових вступних випробувань для здобуття ОКР "молодший спеціаліст" на основі повної загальної середньої освіти (11 клас)


Програма для вступного іспиту з української мови та літератури (на основі повної загальної середньої освіти)

Програма вступних випробувань з математики для вступників (на основі повної загальної середньої освіти)

Програма для вступного іспиту з історії України (на основі повної загальної середньої освіти)

Програма для вступного іспиту з географії (на основі повної загальної середньої освіти)

Програми фахових вступних випробувань для здобуття ОКР "молодший спеціаліст" на основі здобутого ОКР "кваліфікований робітник" за спеціальністю:

- Програма для вступного іспиту з української мови (на основі ОКР "кваліфікований робітник")

- Програма для вступного іспиту на спеціальність "Облік і оподаткування" (денна і заочна форма навчання)

- Перелік питань для співбесіди на спеціальність "Облік і оподаткування" (денна і заочна форма навчання)

- Програма для вступного іспиту на спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування" (денна і заочна форма навчання)


- Перелік питань для співбесіди на спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування" (денна і заочна форма навчання)

- з предмета "Товарознавство продовольчих товарів" для спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (денна  і заочна форми навчання)

- з предмета "Товарознавство непродовольчих товарів" для спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (денна і заочна форми навчання)

- з предмета "Організація обслуговування в барах і ресторанах" для спеціальності "Готельно-ресторанна справа" спеціалізація "Ресторанне обслуговування" (денна форма навчання)

- Програма для вступного іспиту з предметів "Технологія приготування їжі з основами товарознавства" та "Технологія приготування борошняних кондитерських виробів з основами товарознавства" для спеціальності "Харчові технології" (денна і заочна форма навчання)


Оголошення
До уваги учнів та студентів коледжу!
Інформація про реквізити рахунку для оплати за навчання

Луцький кооперативний коледж
Львівського торговельно-економічного університету
р/р 26000055515049
КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 303440
код 13344652

Вказати: Номер договору, прізвище та ім`я студента, навчальну групу (або спеціальність)