Оголошення приймальної комісії

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2018

Переглянути перелік споріднених професій і спеціальностей для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник


Витяг з протоколу № 13 від 31 липня 2018 року
засідання приймальної комісії, щодо рекомендації для зарахування учнів на відділення з підготовки робітничих кадрівНАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ

НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ №43-студ від 02 серпня 2018 р.

(денна форма навчання на базі базової загальної середньої освіти)

НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ №46-студ від 17 серпня 2018 р.
(денна  та заочна
форма навчання на базі повної загальної середньої освіти)

НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ №47-студ від 22 серпня 2018 р.
(денна та заочна форма навчання на базі ОКР "кваліфікований робітник")


НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ №48-студ від 22 серпня 2018 р.
(денна та заочна форма навчання на базі ОКР "молодший спеціаліст")Оголошення
До уваги учнів, студентів та їх батьків
У зв’язку з автоматизацією обліку у коледжі проводиться реєстрація договорів про надання освітніх послуг на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, кваліфікований робітник із присвоєнням уніфікованих шифрів

Переглянути унікальні номери до договорів про надання освітніх послуг
До уваги учнів та студентів коледжу!
Інформація про реквізити рахунку для оплати за навчання

Луцький кооперативний коледж
Львівського торговельно-економічного університету
р/р 26000055515049
КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 303440
код 13344652

Вказати: Номер договору, прізвище та ім`я студента, навчальну групу (або спеціальність)